Sedah1994, teksty z czerwca 2014 roku

3 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­dah1994.

TO

Kiedyś tu było
Chy­ba cicho wyszło
Nie wiem dokąd
Wiem skąd

Cze­kałem, nie wróciło
Niez­byt dob­rze mu tu było
Cza­sem kątem oka
Zo­baczę to na schodkach

Mały drob­ny cień
Wspom­nień cichych cierń
Tak mi blis­kie bezpowrotne
Tak da­lekie i bezpłodne

Było młode delikatne
Cza­sem tak niedostrzegalne
Pałętało się gdzieś w środku
Już nie będzie go w mym grodku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2014, 15:11

Początek bez przemyślanego końca

W okół ty­le ludzi
A ser­ce wciąż się łudzi
Drob­nym impulsem
I co­raz szyb­szym pulsem

Tak niewielkim
I tak czys­tym, miękkim
Tak prostym
Zni­komym jak za­pałki dym

Lek­ki powiew
Już nie is­totny gniew
Mi­mo wiedzy
Ty nig­dy nie wiesz kiedy

Coś małego
I tak przyziemnego
Po­jawia się znikąd
I wni­ka w każdy kąt 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2014, 02:16

Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, tym więcej masz do zapomnienia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2014, 01:13
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2014, 22:53dana1596 sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:17Papużka sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:11Sedah1994 do­dał no­wy tek­st TO

13 czerwca 2014, 02:16Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Początek bez prze­myśla­nego końca

8 czerwca 2014, 01:13Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, [...]